Charakterystyka energetycza

audyty energetyczne są niezbędne w przypadku, gdy chcemy oddać do użytku nowopowstały budynek lub gdy na skutek różnego rodzaju renowacji, remontów czy przebudowy zmianie uległa charakterystyka energetyczna danego obiektu. By móc audyty energetycznewystawiać audyty energetyczne należy przede wszystkim legitymować się wykształceniem magisterskim. Jest o jeden z warunków wymaganych, jeśli chce się podejść do egzaminu państwowego. Odpowiednie do niego przygotowanie merytoryczne zapewniają natomiast kursy organizowane przez różne firmy szkoleniowe. Na takich kursach szkoli się słuchaczy między innymi w zakresie sporządzania przykładowych świadectw energetycznych oraz metodyki sporządzania potrzebnych przy tym obliczeń. Zainwestowanie pieniędzy w taki kurs wydaje się być o tyle opłacalny, że przekazywane na nim informacje w pełni zgadzają się z wymogami ministerialnymi. Zazwyczaj w cenę wliczone są potrzebne materiały dydaktyczne, odpowiedni do sporządzania dokumentu program komputerowy, zaświadczenie oraz udział w egzaminie wewnętrznym.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.