Dodatkowy zarobek

Świadectwa energetyczne to specjalny rodzaj dokumentu potwierdzający, że dany budynek został zgodnie z obowiązującym prawem oddany do użytku. Sporządzany i wydawany jest tylko i wyłącznie przez uprawnione osoby, które zdały egzamin państwowy organizowany cyklicznie przez Ministerstwo Infrastruktury. Nie jest łatwo takie uprawnienia uzyskać, ponieważ wymagania stawiane przyszłym certyfikatorom, wydającym świadectwa energetyczne, są wysokie, lecz warto się postarać, ponieważ dzięki temu można liczyć na spory dodatkowy zarobek. Jedynym warunkiem stawianym kandydatom jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz oczywiście pomyślne zdanie egzaminu. Kursy przygotowawcze są organizowane przez liczne ośrodki szkoleniowe a ich oferty z łatwością można znaleźć w Internecie, prasie i innych środkach przekazu. Świadectwa energetyczne to informacja o stanie energetycznym budynku. Określa jego klasę energetyczną, czyli energochłonność i wskazuje na możliwe udoskonalenia i usprawnienia.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.