Poziom zużycia energii

Świadectwa energetyczne to bardzo ważne dokumenty, w których zawarte są informacje o rzeczywistych lub prognozowanych poziomach zużycia energii w danym budynku. Obliczenia te obejmują m.in. energię potrzebną na ocieplenie apartment-1226024nieruchomości, ogrzanie wody, chłodzenie, wentylację czy klimatyzację. To z kolei jest istotne w promocji oszczędności energii dostarczanej do budynku. Świadectwa energetyczne są konieczne dla uzyskania zgody na użytkowanie danej nieruchomości. Stąd coraz prężniej rozwijający się rynek oferujący wszelkiego rodzaju kursy, studia podyplomowe i inne programy szkoleniowe, umożliwiające zdanie egzaminów organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Świadectwa energetyczne stały się koniecznością, odkąd obowiązek taki nałożono na Polskę na mocy dekretu Parlamentu Europejskiego. Bez tego oddanie nieruchomości do użytku jest niemożliwe i oczywiście niezgodne z prawem. Dokument taki nie jest natomiast wymagany między innymi w wypadku zabytków i obiektów kultu religijnego oraz budynków niezamieszkanych o przeznaczeniu rolniczym.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.